Polityka Prywatności

Polityka prywatności z dnia 09.10.2020

Dbamy o Państwa prywatność. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (znanego jako RODO, GDPR).

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest IQ OQ PQ Kwalifikacja Walidacja Krzysztof Żarczyński , NIP: 666-195-26-86, telefon: 506 676 138.

Jakie dane przetwarzamy oraz w jakim celu?

Przetwarzamy takie dane jak a) email osób (imię i nazwisko – jeśli dotyczy), które złożyły zapytanie poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt (w celu realizacji zamówionych usług lub komunikacji na prośbę składającego zapytanie) b) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP komputera (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), w przypadkach w których następuje łączenie z serwerem na którym umieszczona jest nasza witryna internetowa (dane te wykorzystywane są przez administratora w celach technicznych oraz statystycznych i same w sobie uniemożliwiają identyfikację danej osoby, gdyż zostają poddane anonimizacji – dwa ostatnie bajty adresu IP) c) pliki cookies Google Adwords – wyłącznie w przypadku udzielonej zgody użytkownika witryny na cookies (w celach reklamowaych)

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

W przypadku osób, które a) złożyły zapytanie email – adres email wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia bieżącej odpowiedzi na skierowane zapytanie. Wiadomości archiwalne usuwamy z częstotliwością nie mniejszą niż raz na pięć lat b) logi systemowe i raporty odwiedzin – automatycznie usuwane co 25 miesięcy c) pliki cookies reklamowa – automatycznie usuwane co 37 miesięcy.

Jakie posiadają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Posiadają Państwo prawo do wglądu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt na adres info@iqoqpq.pl. Możemy odmówić prawa do usunięcia danych w przypadku gdy konieczność ich przetwarzania wynika z obowiązującego nas prawa.

Jeśli z jakiś względów mają Państwo zastrzeżenia odnośnie naszych zasad ochrony danych osobowych lub też posiadacie Państwo pewne propozycje do naszego doskonalenia w tym zakresie, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności na adres info@iqoqpq.pl. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa link https://www.uodo.gov.pl/).

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych?

Jesteśmy zgodni z Artykułem 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe:
– osób składających zapytania przetwarzamy zgodnie z Artykułem 6 1. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz Artykułem 6 1.
– osób odwiedzających witrynę internetową przetwarzamy zgodnie Artykułem 6 1. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (adres IP i inne identyfikatory urządzenia końcowego).
– pliki cookies reklamowe przetwarzamy zgodnie z Artykułem 6 1.a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Pliki cookies

Dla poprawnego funkcjonowania witryny nie wymagana akceptacja plików cookies (ciasteczka – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika). Użytkownik może jednak zaakceptować obsługę cookies wykorzystywanych do celów reklamowych (Google Adwords). Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookie wybierając odpowiednią opcję na banerze cookies, poniżej na niniejszej stronie

[cookie-control]

lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Kto posiada dostęp do danych osobowych. Przekazywanie danych do innych podmiotów przetwarzających dane

Nikt nie lubi otrzymywania niechcianych wiadomości lub niezamawianej reklamy. My również. Nie przekażemy Państwa danych kontaktowych, ani innych Państwa danych celem wykorzystania ich w komunikacji handlowej. Nie sprzedamy, ani nie użyczymy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za Państwa wyraźną zgodą lub na Państwa życzenie, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dostęp do przetwarzanych danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy IQOQPQ Kwalifikacja Walidacja. Korzystamy jednak z usług firm zewnętrznych w celu realizowania świadczonych przez nas usług. Sprawujemy nadzór nad firmami, którym powierzamy dane osobowe.
Numer IP komputerów i dane urządzenia końcowego (np. rodzaj stosowanej przeglądarki internetowej) przetwarzane są również przez firmę, u której nasza firma ma wykupioną usługę hostingu strony internetowej (firma ta ma jednak siedzibę na terenie Unii Europejskiej i jest zobligowana prawnie do przestrzegania obowiązującego w Unii Europejskiej prawa w zakresie ochrony danych osobowych).
W związku z wykorzystywaniem w Serwisie plików cookies “reklmowych” oferowanych przez firmę Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., dalej zwaną,,Google’’ informacje z cookies mogą być przesyłane na serwery Google usytuowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Google Adwords. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Linki do stron zewnętrznych

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, użytkownik witryny czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać drogą mailową info@iqoqpq.pl lub telefonicznie 506 676 138.